Mahkumlara ve Muhtaçlara Yardım Platformu

" Kimseye baki değildir mülk-ü devlet, sim-ü zer, Bir harap olmuş gönül tamir etmektir hüner. "

Bizler İstanbul Eğitim ve Sosyal Yardım Derneği bünyesindeki MAHKÛMLARA VE MUHTAÇLARA YARDIM PLATFORMU olarak zorda, darda olanlara yardım edebilmek için çırpınan yardım gönüllüleriyiz. Bizlerin özellikle mahkûmlara yardım etmeyi kendimize gaye edinmemizin en büyük sebebi, yapılacak hayrın en muhtaç olana ulaşmasına inanmamızdır. İnsanın özgürlüğünden mahrum olması, sevdiklerine hasret kalması en büyük muhtaçlıktır. Hele de aldığı mahkûmiyet sonrası sevdiklerini, dostlarını da kaybettiyse.